Interviu cu Directorul general al SA „Floare Carpet”, Oleg Braga

D-le Braga, conduceţi una dintre cele mai cunoscute întreprinderi din Moldova. Cum a fost anul 2017 pentru Dvs., dar şi pentru „Floare Carpet”?

Compania este în creştere. În 2017 am avut mari aşteptări şi mă bucur că ele se realizează în timp. Lansăm multe colecţii noi, care au fost aşteptate de consumatori. De asemenea, participăm la multe expoziţii de peste hotare, ca să fim prezenţi nu doar pe piaţa internă sau pe cea tradiţională (piaţa CSI), dar şi pe cea a UE. Apropo, avem rezultate îmbucurătoare privind prezenţa pe piaţa respectivă. Aceasta se datorează şi faptului că a fost semnat Acordul de Liber Schimb între RM şi UE. Profităm de aceste facilităţi şi promovăm intens pe piaţa externă covorul moldovenesc, fabricat la „Floare Carpet”.

În ce măsură aţi reuşit să realizaţi obiectivele stabilite pentru 2017?

Avem obiective foarte multe şi, evident, nu am reuşit să le realizăm pe toate în acest an, dar vom continua şi în 2018. Nu încetinim, pentru că ne-am antrenat într-un proces continuu. Un important obiectiv pe care-l avem este participarea la Expoziţia mondială a covoarelor de la Hannover, în ianuarie 2018. Ca să participi la o astfel de expoziţie, doar pregătirile îţi iau un an de zile. E vorba nu doar de pregătirea de participare, dar şi de ajustările pe intern: calitate, colecţii, însuşi atitudinea oamenilor faţă de producere, faţă de consumatori.

Numiţi cele mai frumoase realizări în 2017?

Realizările cele mai frumoase sunt colecţiile noi care au apărut. De când am devenit director, mi-am propus drept scop să asigurăm un nou nivel de calitate şi să apară cât mai multe modele noi. Nu ne dezicem nici de cele clasice, dar propunem şi modele noi, ceea ce constituie o dovadă în plus că întreprinderea se dezvoltă.

Cum s-a dezvoltat domeniul în care activaţi în 2017?

Pentru fabricarea covoarelor ultimii ani nu au fost dintre cei mai buni. În primul rând, noi producem covoare doar din lână naturală, sută la sută ecologică, pură. Şi la acest capitol avem unele probleme cu materia primă, căci sunt foarte puţine ţări care produc astfel de lână. O perioadă ne-am orientat spre România, dar şi acolo practic dispare specia de oi care produce lână pentru covoare. Ei s-au axat mai mult pe producerea cărnii, deoarece lâna a scăzut în preţ. Toţi au trecut la rase de oi care produc mai mult carne, decât lână. Acum ieşim la noi furnizori din Marea Britanie şi Noua Zeelandă, care sunt specializaţi în domeniul respectiv, dar şi acolo sunt probleme. Este o temă foarte actuală, pe care am discutat-o recent şi cu Primarul or. Hânceşti: i-am propus să dezvolte în raion ramura creşterii oilor pentru lână. La noi, practic toţi acei care se ocupau cu lâna o dădeau la gunoi, la foc, deoarece calitatea ei nu era cea necesară industriei covoarelor.

Cum aţi resimţit efectul măsurilor întreprinse de către Guvern şi Parlament în vederea asigurării unor condiţii optime pentru dezvoltarea mediului de afaceri?

Evident, că sunt măsuri care relaxează businessul şi, indiscutabil ele dau un efect anume. Cel mai important este că ele vin într-o consecutivitate oarecare. Dacă ne amintim, actualul Guvern a început prin faptul că a anulat controalele fiscale pentru o perioadă de 3 luni, apoi a extins acest termen. Ulterior, s-a venit cu proiecte care au vizat descătuşarea activităţilor economice, s-a făcut reforma Serviciului Vamal. În acest an, începând cu luna aprilie, avem o reformă a Fiscului, se vine cu diferite proiecte de legi care vizează dezvoltarea economiei. Toate acestea sunt măsuri care se încadrează într-un tablou general şi, evident că ele au un efect benefic asupra economiei.

În afară de aceasta, noi, în cadrul fabricii, avem un laborator de certificare a calităţii covoarelor, unicul acreditat în România, Moldova şi Ucraina. Acum, datorită eforturilor Guvernului, dar şi Ministerului Economiei şi Infrastructurii, rezultatele acestui laborator sunt recunoscute practic în UE.

Ce credeţi că ar trebui să mai facă statul pentru dezvoltarea mai dinamică a economiei?

Să menţină o continuitate a reformelor. Cel mai important este ca în ţară să fie stabilitate, pentru că în condiţii de stabilitate este posibilitate de implementat în continuare reformele. Este de apreciat ceea ce face Guvernul, se încadrează într-un cadru previzibil. Spre exemplu, dacă în anii precedenţi politica bugetar-fiscală intra în vigoare pe la jumătatea anului în curs, acum noi ştim regulile încă de la începutul anului. Politica bugetar-fiscală pentru anul 2018 s-a adoptat în noiembrie, iar asta ne-a permis să ne facem planurile de dezvoltare, pentru că ştim deja care vor fi impozitele, regulile de joc etc. Este foarte important ca toate aceste abordări să fie menţinute şi mai departe.

Ce planuri are întreprinderea pentru viitorul apropiat?

Întreprinderea este în permanentă dezvoltare. Preconizăm să mai achiziţionăm nişte strunguri noi, să diversificăm producerea, să lărgim aria de clienţi, să extindem piaţa de desfacere, să ajungem şi peste ocean. În timpul Uniunii Sovietice, „Floare Carpet” a exportat şi în Australia, dar şi în SUA, acum noi am început cu Canada, deoarece avem o diasporă foarte activă acolo. Toţi moldovenii care au emigrat în Canada cunosc foarte bine producţia noastră şi deja avem negocieri cu o companie din această ţară să exportăm, apoi sperăm să ajungem şi pe piaţa americană.

Ce aşteptări aveţi de la anul 2018?

După cum spuneam mai sus, în plan de business ne dorim să diversificăm în continuare activitatea întreprinderii noastre. Este un segment de piaţă în continuă dezvoltare şi noi observăm că oameni se orientează tot mai mult spre economia bazată pe tradiţii. Respectiv, ce poate fi mai frumos din punct de vedere al tradiţiilor decât superbele noastre covoare? Luăm în calcul această tendinţă în preferenţele consumatorilor şi nu doar a consumatorilor din ţara noastră. De aceea, vom încerca să fim la nivelul aşteptărilor, furnizând produse de calitate şi care să corespundă aşteptărilor lor.

Evident, că vom continua să investim şi în modernizarea utilajului, pentru că produsele de calitate se obţin doar cu utilaje noi, moderne. Din acest punct de vedere, iarăşi este o concurenţă destul de acerbă şi doar cel care investeşte în utilaje, doar cel care pune multă pasiune în ceea ce face, poate obţine calitate şi rezultate.

La nivel de ţară, după cum spuneam mai sus, ne dorim să fie stabilitate şi ca toate acele reforme adoptate de către autorităţi să-şi găsească continuitate şi finalitate. Numai astfel vom ajunge să avem o economie cu adevărat dezvoltată, pentru că întreprinderea noastră este doar parte a unui tot întreg, care se numeşte economia naţională şi dacă această economie se va dezvolta, atunci vom avea condiţii bune de trai pentru locuitorii RM.