Opinia publică urmăreşte cu mare atenţie evoluţia evenimentelor legate de constituirea noului Parlament, a noii majorităţi parlamentare, dar şi a noului Guvern. Evident, nu sunt nici eu o excepţie în acest sens, mai ales că pentru noi, reprezentanţii mediului de afaceri, contează mult şi cu ce program va veni noul Guvern în partea ce ţine de condiţiile de business. Însă, până a ajunge la program, (despre care la această etapă nu putem să ştim absolut nimic), aş vrea să-mi expun propriul punct de vedere privind cea mai mare provocare, care, în opinia mea, va sta în faţa noului Guvern. 

Eu cred că, de rând cu eforturile îndreptate spre îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de business, de atragere a noilor investiţii şi de creare a noilor locuri de muncă, Guvernul trebuie să acorde o atenţie sporită combaterii fenomenului economiei tenebre, iar reprezentanţii oneşti ai business-ului trebuie să fie principalul partener în acest proces. Astăzi, economia tenebră este una din principalele frâne, dacă nu chiar principala, în calea dezvoltării ţării. Contabilitatea dublă nu permite statului să-şi primească impozitele ce i se cuvin, astfel este redusă capacitatea Guvernului de a face faţă problemelor sociale, umanitare, de infrastructură. Mai mult ca atât, agenţii economici ce admit activităţi tenebre afectează serios mediul de business, condiţiile de concurenţă, iar aceasta îi afectează deja pe businessmanii oneşti. În loc să aibă o activitate ce le-ar permite achitarea mai multor impozite, agenţii economici oneşti pierd timp şi bani încercând să facă faţă concurenţei neloiale impuse de agenţii economici ce activează „în umbră”.

În ultimii ani, am observat că Guvernul, în special Inspectoratul Fiscal de Stat, a acordat o atenţie deosebită combaterii economiei tenebre, fenomenului achitării salariilor în plic. Şi rezultatele îşi fac deja simţit efectul. Problema este însă că fenomenul respectiv a cunoscut o ramificaţie atât de mare de-a lungul anilor încât combaterea lui necesită o perioadă de timp mult mai îndelungată. Mai ales că e vorba nu doar de măsuri de ordin administrativ sau legal, ci şi care ţin de mentalitate. De aceea, eu cred că acţiunile în această direcţie trebuiesc continuate, pentru că numai în acest caz vom putea vorbi de condiţii de activitate corecte pentru business şi de premise reale pentru dezvoltarea din continuare a ţării.