Un avocat, care a lucrat inițial pentru o companie, iar ulterior pentru un furnizor al acesteia, a fost sancționat disciplinar.

Directorul General a SA ”Floare Carpet”, Oleg Braga, a depus o petiție la Comisia pentru etică și disciplină din cadrul Uniunii Avocaților prin care a cerut sancționarea apărătorului Valentin Găină.

Oleg Braga susține că, pe parcursul mai multor ani, avocatul a reprezentat interesele SA ”Floare-Carpet” în baza contractelor de prestări servicii. Conform acestor contracte avocatul era obligat să vizeze şi să coordoneze toate actele care erau îndeplinite pe numele şi din numele SA ”Floare-Carpet”, aplicându-şi semnătura asupra proceselor verbale de coordonare a actelor îndeplinite. Astfel, acesta a participat nemijlocit la negocierea condiţiilor contractuale pentru colaborarea cu ÎM ”Mobile” SRL.

La începutul anului, contractul cu avocatul a expirat, iar la scurt timp administrația fabricii a aflat că acesta reprezintă deja compania ÎM ”Mobile” SRL, care a depus cerere de chemare în judecată către SA ”Floare-Carpet” privind revendicarea datoriei pentru materia primă livrată și a solicitat totodată aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii.

Oleg Braga afirmă că avocatul Valentin Găină, în virtutea faptului că el a fost cel care a avizat conţinutul contractelor semnate de către ÎM ”Mobile SRL cu SA ”Floare- Carpet”, fiind la acel moment în raport contractual cu SA ”Floare-Carpet” şi acţionând în ”interesul” acesteia, astăzi reprezintă interesele celeilalte părţi contractuale.

Conform deciziei Comisiei, avocatul vizat şi-a recunoscut vina și a solicitat să nu fie prea aspru pedepsit. Asta deşi, pentru constatarea unor asemenea abateri, potrivit prevederilor art. 25 alin.(1) a Legii cu privire la avocatură se permite retragerea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat.

Pornind de la faptul că avocatul și-a recunoscut vina și că anterior nu a mai avut abateri disciplinare, Comisia a hotărât să-i aplice avocatului sancțiunea disciplinară sub formă de avertizare.